Winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden
Bedrijfsgegevens:
BTW: BE0454 53 60 60
GSM: 0495 51 39 91
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Versengezond
M&H bvba
Juniorslaan 18 2811
Leest - Mechelen

Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van Vers en Gezond M&H bvba BTW: BE0454 53 60 60 gevestigd aan de Juniorslaan 18 2811 Leest-Mechelen hierna genoemd als Vers en Gezond biedt haar klanten de mogelijkheid om online producten in het bijzonder groenten en fruit pakketten te bestellen en te kiezen voor levering of afhaling.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Vers en Gezond. 

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Herroepingsrecht
Tot 2 dagen voor een leveringsdatum kan de desbetreffende bestelling geannuleerd of gewijzigd worden, daarna niet meer.
Aangezien het om verse producten gaat met een beperkte houdbaarheid, is er dan geen herroepingsrecht zoals wettelijk bepaald.

Artikel 3: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: Aanbod
Thuislevering van elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in het leveringsgebied zoals aangegeven op de website www.versengezond.be. Enkel na voorafgaande betaling worden de artikelen geleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven of kunnen de artikelen afgehaald worden op een afhaalpunt.

De klant kan zijn persoonlijke gegevens, waaronder zijn adresgegevens, wijzigen op het login formulier op de website. De gegevens van een lopende bestelling (aangegeven met een bestelnummer) kunnen niet meer gewijzigd worden.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Vers en Gezond is wat de juistheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vers en Gezond is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod en de prijs van de actuele artikelen kunnen ten alle tijde worden aangepast door Ver en Gezond.
Zowel de klant, via login op de website, als Vers en Gezond kunnen ten allen tijde de bestelling opzeggen. Reeds gedane en betaalde bestellingen zullen dan terug gestort worden op de rekening van de klant.

Artikel 5: Online bestellen
De klant heeft de mogelijkheid op online een bestelling te plaatsen van een pakket voor 1 levering of voor meerdere weken na elkaar. Op het online bestelfurmulier kan de klant zijn leveringsdag opgeven. Vers en Gezond kan geen garantie bieden op de juistheid van het leveringsmoment.
Tot 2 dagen voor een leveringsdatum kan de desbetreffende bestelling geannuleerd of gewijzigd worden, daarna niet meer (geen herroepingsrecht voor bederfbare goederen).

De klant heeft de keuze tussen de verschillende betaalwijzen:

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
Bij thuislevering:
De klant is verplicht om zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de artikelen op het aangegeven leveringsadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan blijft de klant in gebreke met betrekking tot de overdracht en zullen de artikelen voor de deur van de klant of indien niet bereikbaar voor de deur van het gebouw geplaatst worden. Zodra de artikelen voor de deur van de klant staan, is de klant eigenaar van deze artikelen en gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant.
De klant heeft ook de mogelijkheid om een directe buur aan te duiden die, indien aanwezig, de artikelen in zijn naam ontvangt.

Artikel 7: Niet-betaling
De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering of afhaling te betalen. Ingeval de klant een bestelling niet betaald zal er een meermaals per email of telefoon een verwittiging verzonden worden. Daarna kan er een ingebrekestelling volgen.

Artikel 8: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht, aan onze klantendienst (zie artikel 12).

Artikel 9: Garantie en Voedselagentschap
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering. Zij is niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.
De aansprakelijkheid is wel beperkt tot de waarde van de geleverde artikelen.

Elk gebrek dient binnen 1 dag na vaststelling aan de klantendienst (zie artikel 12) te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging of compensatie.

Vers en Gezond voldoet aan de bepalingen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Artikel 10: Privacy
Vers en Gezond verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Vers en Gezond M&H bvba toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Vers en Gezond bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Vers en Gezond uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen via een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Vers en Gezond heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Vers en Gezond respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992, en de recentere regelgeving inzake GDPR met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via login op www.versengezond.be tot het geheel van de beschikbare gegevens over u, ter consultatie, wijziging of verwijdering.
Vers en Gezond maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Vers en Gezond houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Vers en Gezond om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst
De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 0495 51 39 91 (maandag van 14h00-20h00, dinsdag tot vrijdag van 14h00 tot 20h00), via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post op het volgende adres Juniorslaan 18 2811 Leest-Mechelen.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Vers en Gezond kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
Bij eventuele geschillen kan gebruik gemaakt worden van het nieuwe Europese online platform voor buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.
http://ec.europa.eu/odr

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen afdeling Mechelen bevoegd.